Våra tjänster för dig
som skogsägare

För dig som skogsägare

NK Lundströms Trävaror AB och Brattby Sågverks AB storsatsar i ett gemensamägt virkesköpande företag för långsiktig sågtimmerförsörjning till sina sågverk. I Qbik AB sammanför vi båda sågverkens egna virkesköpande organisationer.

Under 90 år har Qbiks ägare NK Lundströms Trävaror AB och Brattby Sågverks AB förädlat de lokala västerbottniska skogarna. Det är nästan ett sekel av kunskap och kännedom om hur de västerbottniska skogarna bäst förädlas.

Vi kan hjälpa dig med det mesta som rör ditt skogsbruk. Kontakta någon av våra virkesköpare för mer information eller läs mer nedan.

Vi kan erbjuda dig som skogsägare hjälp med och ge råd inför:

FÖRYNGRINGSAVVERKNING
Som utförs på rätt sätt optimerar virkesvärdet

GALLRING
Ökar skogens värdetillväxt

RÖJNING
Kvalitetsdanade åtgärd som styr beståndets framtida egenskaper

ÅTERVÄXT
Säkerställer din skogs framtid

RÅDGIVNING
Angående ert skogsbruk – utgör en stor och viktig del av vårt samarbete

PEFC
Skogsbruksplanen är ett bra stöd för planering av skötseln på din fastighet. Med PEFC värnar du om miljön och får extra betalt för virket.

GRÖNA PLANER
Skogsbruksplanen är ett bra stöd för planering av skötseln på din fastighet. Med PEFC värnar du om miljön och får extra betalt för virket.

KONTAKTA VIRKESKÖPARE
Angående ert skogsbruk – utgör en stor och viktig del av vårt samarbete.

 

 

Kontaktinformation

0935 - 305 00
info@nkltra.se

Hitta hit

Tväråbäck 20
911 91 Vännäs