Gröna planer

En Grön Plan är ett bra sätt att planera ditt skogsbrukande.
Planen sträcker sig över tio år och beskriver ekonomisk skogsproduktion med miljöhänsyn för att bevara den biologiska mångfalden. I planen finns åtgärdsförslag för hur fastigheten ska skötas. En grön plan är en förutsättning för att få certifiera sig enligt PEFC skogsbruksstandard.

Läs mer om vad det innebär att vara certifierad under PEFC eller på Prosilvas hemsida.

Väljer ni att certifiera ert skogsinnehav får ni en extra premie när ni säljer virke till oss. Just nu bjuder vi på certifikatskostnaden vid en virkesaffär. Vi kan med kort varsel producera en skogsbruksplan. Genom oss kan ni även uppdatera en gammal skogsbruksplan för att ha ett aktuellt planeringsunderlag.

Kontaktinformation

0935 - 305 00
info@nkltra.se

Hitta hit

Tväråbäck 20
911 91 Vännäs