Föryngringsavverkning

NK Lundströms hjälper dig med rådgivning om när och var slutavverkning bör ske.

För att din skog ska ge största möjliga avkastning och fortsätta stiga i värde är det nödvändigt att noga tänka igenom alla åtgärder och utföra dessa i rätt tid.

Rätt maskiner och rätt planerad avverkning är en viktig del av ett hållbart skogsbruk med minsta möjliga påverkan på mark och miljö. Varje åtgärd i ditt skogsbestånd påverkar framtida möjligheter till ett lönsamt skogsbruk.

Våra entreprenörer har god kunskap och moderna, kostnadseffektiva maskiner. Vi använder den senaste tekniken inom datorstödd aptering för att kunna maximera ditt virkesvärde efter aktuell prislista.

Vi arbetar enligt PEFC skogsbruksstandard.

Kontaktinformation

0935 - 305 00
info@nkltra.se

Hitta hit

Tväråbäck 20
911 91 Vännäs