Gallring

Gallring utförd vid rätt tidpunkt ger skogen en ökad värdetillväxt, ökar dess stormfasthet och minskar risken för snöbrott på sikt.

Hur stort uttag det ska vara i en gallring och hur många gallringar som ska göras i ett bestånd innan slutavverkning, beror på en rad faktorer.

Vilket är huvudträdslaget, hur bördig är marken och hur vindutsatt är beståndet? Hur är beståndet skött tidigare och vid vilken ålder är det lämpligt att slutavverka just detta bestånd?

Genom att gallra skogen med jämna mellanrum kan du skapa ett bestånd med hög kvalitet och grova dimensioner. De finaste stammarna med störst potential att ge hög avkastning i framtiden lämnas kvar, medan skadade och svaga träd gallras bort.

Kvar blir ett bestånd som kommer att utvecklas till ett fint slutavverkningsbestånd. Detta sammantaget hjälper dig att ge din skog de allra bästa förutsättningarna för att växa med god lönsamhet.

NK Lundströms virkesköpare kan hjälpa dig med råd om när det är lämpligt att gallra din skog. Kontakta virkesköpare med hjälp av knappen nedanför!

Kontaktinformation

0935 - 305 00
info@nkltra.se

Hitta hit

Tväråbäck 20
911 91 Vännäs