PEFC

På våra marknader efterfrågas i allt högre utsträckning certifierade skogsprodukter.
Certifieringen omfattar hela kedjan från råvaran i skogen, entreprenörer i skogliga arbeten och vår verksamhet i industrin.
Att certifiera sig är en frivillig insats för skogens alla värden (produktion, miljö och sociala värden) och därigenom öka konkurrenskraften för träbaserade produkter.
En grön plan är en förutsättning för att få certifiera sig enligt PEFC skogsbruksstandard. Läs mer om det under Gröna planer.

För att vi ska kunna erbjuda dig som skogsägare ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att certifiera dig och din skogsmark har NK Lundströms ett samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB. De ansluter skogsägare och skogsentreprenörer till ett så kallat gruppcertifikat, vilket innebär att de tar ansvar för att gruppen av skogsägare uppfyller de krav som standarderna ställt upp. Prosilva erbjuder gruppcertifiering och tillhandahåller utbildningar inom certifiering, drönarflygning, miljöhänsyn samt planering.

Kontakta en av våra virkesköpare eller besök Prosilvas hemsida om du vill veta mer om företaget och vad en certifiering innebär eller om du helt enkelt vill certifiera din skogsmark eller entreprenörsverksamhet!

”Prosilva” betyder ”För skogen” och det är för den vi jobbar!

Kontaktinformation

0935 - 305 00
info@nkltra.se

Hitta hit

Tväråbäck 20
911 91 Vännäs