Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Läs vår integritetspolicy
Vill du veta vad som är bäst för din skog?

- Kontakta oss så berättar vi mer!

Miljöpolicy

Vi på NK Lundströms Trävaror AB arbetar för att minimera effekterna på miljön i vår verksamhet.
 
Vår verksamhet skall bedrivas utifrån de lagar och regler som finns inom vårt verksamhetsområde. Vidare skall vi leva upp till de åtaganden vi tagit genom miljöcertifieringen PEFC.
 
Där det är möjligt skall NK Lundströms Trävaror AB samverka med andra leverantörer för att utveckla miljövänligare tjänster som kan ge ökade miljövinster.
 
De underleverantörer och samarbetspartners som vi arbetar med skall omfattas av dessa miljömål.
 
Vi skall uppnå detta genom att:
-  Inte ta emot virke som härstammar från:
-  Illegala avverkningar
-  Från länder som, efter beslut av FN eller EU, omfattas exportsanktioner av skogsbaserade produkter.
-  Skogar med höga bevarandevärden*
-  Skogar där genmanipulerade träd finns
-  Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
-  Områden som avskogats i syfte att omställa marken till skogsplantager eller andra vegetationstyper.
 
*I Sverige definierat som nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metodik. Undantag gäller avverkningar i syfte att förstärka naturvärden som skett i enlighet med skogsvårdsmyndighetens rekommendation.
 
-         våra produkter skall uppfylla höga krav på produktsäkerhet och kvalitet.
 
-         följa de åtaganden vi tagit genom miljöcertifieringen
 
-         minimera avfallet och prioritera återvinning och återanvändning
 
-         att kontinuerligt arbeta med förbättringar i vårt miljöarbete
 
-         motivera och involvera våra anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt          ansvarsfullt sätt
 
-         vår verksamhet tillämpar gällande lagar och PEFCs policys